Uludağ Nöroloji Günleri, Nöroloji Sempozyumu

Sempozyum Programı

06 Mart 2020, Cuma
08:30-09:00 Açılış Töreni
09:00-10:30

PANEL 1 - YÜRÜME BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları: Merih Sarıdoğan, Selçuk Küçükoğlu

Normal Yürüme
Güneş Yavuzer

Hemiplejik Yürüme
Nurdan Paker

SP’de yürüme bozuklukları
Demet Ofluoğlu

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 PANEL 2 - PARKİNSON HASTALIĞI

Oturum Başkanları: Kadriye Öneş, Belgin Karaoğlan

Nörolog Gözüyle
Sevda Erer Özbek

Fiziyatrist Gözüyle
Şehim Kutlay
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 PANEL 3 - DİĞER HAREKET BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları: Kenan Tan, Erbil Dursun

Kinezyofobi
Arzu On

Ataksi-Distoni
Serdar Kesikburun

Huzursuz Bacak
Aylin Rezvani
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 PANEL 4 - SPASTİSİTE

Oturum Başkanları: Jale Meray, Elif Akalın

Patogenezi Hatırlayalım
Şüheda Özçakır

Spastisitede Değerlendirme
Nigar Dursun

İlaç Tedavileri
Funda Atamaz Çalış

İlaç Dışı Tedaviler
Özlem El
17:00-18:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Jale İrdesel, Lale Altan

Serebral Palsili Çocuklarda İletişim Fonksiyonlarının Klinik Bulgular ve Sosyo-Demografik Özellikler ile Olan İlişkisi
Okan Küçükakkaş, Nesrin Yılmaz Bairamov, Ozan Volkan Yurdakul, Buğra İnce

Huzursuz Bacak Sendromu Hastalarında Serum Ferritin Düzeylerinin Araştırılması
Fatih Baygutalp, Ayhan Kul

Total Kalça Protez Ameliyatı Sonrası Erken Dönemde Yoğun Bakım ve Ortopedi Servisinde Takip Edilen Hastaların Erken Mobilizasyon ve Ağrı Yönünden Karşılaştırılması
Halis Atıl Atilla, Mutlu Akdoğan

Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Erektil Disfonksiyon Görülme Sıklığı ve Risk Faktörleri
İbrahim Erdem, Mazhar Ortaç

İntraartiküler Triamsinolon Asetonidin Diz Osteoartritindeki İnflamasyon Üzerine Etkisinin Tc-99m HIG Sintigrafisi ile Kantitatif Olarak Gösterilmesi
İlknur Aykurt Karlıbel, Ali Tayyar Akpınar, Münir Kerim Karakaya

Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Auriküler Vagus Sinir Uyarımının Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Nazlı Rezan Kutlu, Ali Veysel Özden, Hasan Kerem Alptekin, Jülide Öncü Alptekin

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Brandt-Daroff Egzersizlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi
Aylin Sarı
19:30-21:30 Akşam Yemeği
07 Mart 2020, Cumartesi
09:00-10:30 PANEL 5 - AĞRIYA BAŞLARKEN

Oturum Başkanları: Şansın Tüzün, Rezzan Günaydın

Etyopatogenez ve Sınıflama
Simin Hepgüler

Ağrının Değerlendirilmesi
Nurettin Taştekin

Ağrı ve Engellilik
Ayşe Yalıman
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 PANEL 6 - HANGİ AĞRI

Oturum Başkanları: Nurten Eskiyurt, Yeşim Gökçe Kutsal

Nöropatik Ağrı
Simin Hepgüler

Kanser Ağrısı
Sibel Eyigör

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 PANEL 7 - AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Oturum Başkanları: Hatice Bodur, Ayşe Bölükbaşı

Analjezik ve NSAII
Rengin Güzel

Gabapentinoidler
Alp Çetin

Opioidler
Murat Birtane
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 PANEL 8 - AĞRIDA İLAÇ DIŞI TEDAVİLER

Oturum Başkanları: Ömer Faruk Şendur, Kenan Akgün

Fizik Tedavi Ajanları
Akın Erdal

Ağrı ve Egzersiz
Derya Soy Buğdaycı

Girişimsel Tedaviler
Hakan Gündüz
20:00-24:00 Akşam Yemeği
08 Mart 2020, Pazar
09:00 - 12:00 Otelden Çıkış İşlemleri

         

16. FTR Uludağ Kış Sempozyumu © 2020