Uludağ Nöroloji Günleri, Nöroloji Sempozyumu

Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi
05 Aralık 2019
Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
15 Aralık 2019
İndirimli Kayıt - Konaklama son tarihi
05 Ocak 2020
Panel-Kurs sunum özetleri son gönderim tarihi
05 Şubat 2020

         

16. FTR Uludağ Kış Sempozyumu © 2020