Uludağ Nöroloji Günleri, Nöroloji Sempozyumu

Genel Bilgiler


Sempozyum Tarihi ve Yeri
Sempozyum 05 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında Uludağ Karinna Otel' de gerçekleştirilecektir.

Kayıt Masası
05 - 08 Mart 2020 tarihlerinde 07:00-01:00 arası hizmet verecektir.

Stand Alanları 
Sempozyum süresince ilaç endüstrisi, medikal firma ve yayınevlerinin oluşturduğu sergi alanı 05 Mart 2020 tarihi itibarı ile 08:00-19:00 saatleri arasında 08 Mart 2020 tarihine kadar açık kalacaktır.

Yaka Kartı 
Kayıt masasında kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının sempozyum süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel toplantılara ve sempozyum süresince düzenlenecek olan sosyal aktivitelere katılmak için gerekmektedir.

Katılım Belgesi 
Sempozyuma kayıtlı katılımcıların belgeleri 08 Mart 2020 tarihinden itibaren kayıt masasından verilecektir.

Online Bildiri
Sempozyumda bildiri sunumu, dijital poster bildiri şeklinde olacaktır. Sempozyuma, bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 05 Ocak 2020 tarihine kadar online bildiri bölümünde yer alan elektronik posta formu aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Bildiriler sempozyum sonrası web sitesinde dijital kitap formatında yayınlanacaktır.

Sunu Teslim / Kontrol Odası 
Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız için CD ve taşınabilir belleklerinizi Microsoft Office altında çalışan programlarda hazırlamanız ve yedeklerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sunumunuzdan önce mutlaka CD ve taşınabilir belleklerinizi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunu teslim / kontrol odasında kontrol etmeniz rica olunur. Sempozyum süresince salonlarda slayt makinesi ve tepegöz kullanılmayacaktır.

Tüm salonlarda dizüstü bilgisayar ve görüntüleme cihazları bulunacaktır. Sunumlar CD ya da taşınabilir bellek ile teslim edilmelidir. Kişisel bilgisayarlardan sunum yapılmayacaktır. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunumlarınızı oturum saatinizden en az 1 saat önce yayına hazırlaması için slayt odasına teslim etmeniz gerekmektedir

Davet Mektubu
Çalıştıkları kurumdan izin alarak toplantıya katılmak isteyen katılımcılara istek üzerine hazırlanacak bir davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

         

16. FTR Uludağ Kış Sempozyumu © 2020